Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Högskoleadministratör Kristina Olsson

Namn:Kristina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657610
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Olsson

Studieadministratör för följande högskoleingenjörsprogram:

  • Maskin- och materialteknik
  • Produktutveckling och design
  • Byggingenjör.

Administratör för praktikkursen på GPS (Globala Politiska Studier).Short description in English:

Study Administrator for the following programmes:

  • Mechanical and Materials Engineering: Bachelor of Engineering
  • Product Development and Design: Bachelor of Science in Engineering
  • Bachelor of Science in Building Engineering

Administrator for the Internship Course at GPS (Global Political Studies)