Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina von Hausswolff
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Universitetsadjunkt, senior Kristina von Hausswolff

Namn:Kristina von Hausswolff
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina von Hausswolff

Kristina von Hausswolff är senior universitetsadjunkt i datavetenskap.