Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Laila Olsen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Lokalvårdare Laila Olsen

Namn:Laila Olsen
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Laila Olsen