Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mats Berg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemutvecklare Mats Berg

Namn:Mats Berg
E-post:
Telefon: 040-6657253
Webb:http://webshare.mah.se/tsmabe/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:74
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mats Berg

Mats Berg är filosofie kandidat i fysik. Högskoleexamen som ämneslärare i matematik och fysik. Undervisade i matematik. Arbetar som systemutvecklare.