Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Gottschalk
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Universitetsadjunkt Peter Gottschalk

Namn:Peter Gottschalk
E-post:
Telefon: 040-6657823
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Gottschalk