Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt Rafid Khazal

Namn:Rafid Khazal
E-post:
Telefon: 040-66 57180
Webb:http://www.ts.mah.se/utbild/tbbuy-byde/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 7, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Rafid KhazalRafid Khazal tjänstgör som universitetsadjunkt för Byggingenjörsutbildning 180hp, Kompetens: Arkitekt, Byggnadsingenjör, CAD 2D och 3D. BIM och Revit lärare, VR Virtual Reality Animering, Ritteknik och Projektering/Planering.