Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rafid Khazal
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt Rafid Khazal

Namn:Rafid Khazal
E-post:
Telefon: 040-6657180
Webb:http://www.ts.mah.se/utbild/tbbuy-byde/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 7, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rafid Khazal

Rafid Khazal tjänstgör som universitetsadjunkt för Byggingenjörsutbildning 180hp, Kompetens: Arkitekt och Byggnadsingenjör. Undervisar i BIM, CAD 2D och 3D. Arbetar med Revit, VR Virtual Reality, Animering, Ritteknik och Projektering/Planering.Short description in English:

Rafid Khazal serves as an Associate lecturer for Building Engineering 180hp. Expertise: Architect, Building Engineer, Teacher in BIM, CAD 2D and 3D, Revit, VR Virtual Reality, Animation, Drawing Technology and Design/Planning.