Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt Rebecka Johansson

Namn:Rebecka Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657753
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 7, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Rebecka Johansson