Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Stig-Bertil Gunnarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Timavlönad Stig-Bertil Gunnarsson

Namn:Stig-Bertil Gunnarsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Stig-Bertil Gunnarsson