Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Stina Stensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Stina Stensson

Namn:Stina Stensson
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Stina Stensson

Stina Stensson, ekonomie licentiat. Business Administration, Business models, Learning organisations, Entreprenurship, Management Control, Strategy and Sustainable Development.