Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt Stina Stensson

Namn:Stina Stensson
E-post:
Telefon: 040-66 57192
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Stina StenssonStina Stensson, ekonomie licentiat. Business Administration, Business models, Learning organisations, Entreprenurship, Management Control, Strategy and Sustainable Development.