Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tommy Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Tommy Andersson

Namn:Tommy Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657614
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tommy Andersson

Tommy Andersson, tekn.dr. Teoretisk elektroteknik. Undervisar bl.a i elektromagnetism, EMC, signalbehandling.Short description in English:

Tommy Andersson, Ph.D. Electromagnetic Theory. Teaches in electromagnetics, EMC, signal processing.