Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Torbjörn Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller Torbjörn Olsson

Namn:Torbjörn Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657731
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Torbjörn Olsson