Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Universitetsadjunkt Zahra Ghaffari

Namn:Zahra Ghaffari
E-post:
Telefon: 040-66 57243
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Zahra Ghaffari