Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Zoltan Blum
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Prefekt/Universitetslektor Zoltan Blum

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-6657818
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, E502, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Zoltan Blum