Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Prefekt Zoltan Blum

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-66 57818
Mobil: 0708-655260
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:E502, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Zoltan Blum