Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magdalena Sjöstrand Öhrfelt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Universitetsadjunkt Magdalena Sjöstrand Öhrfelt

Namn:Magdalena Sjöstrand Öhrfelt
E-post:
Telefon: 040-6658143
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magdalena Sjöstrand Öhrfelt