Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle --- Prodekan/Professor Magnus Nilsson

Namn:Magnus Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657229
Webb:http://litteraturochklass.blogspot.com/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 4, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Nilsson

Forskar om: arbetarlitteratur; frågor om litteratur och klass; frågor om litteratur och etnicitet; tecknade serier (och deras relationer till andra medier); heavy metal.

Under senare år har jag intresserat mig för jämförelser mellan arbetarlitteraturer från Sverige och andra länder. Sådana görs bland annat i boken Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives, som jag redigerat tillsammans med John Lennon vid University of South Florida, och som kan laddas ned gratis från förlagets hemsida. Det finns en kort film som presenterar boken.

Jag försöker även fundera kring hur arbetarlitteraturen förhåller sig till klassamhället och hur den kan fungera som en politisk plattform. Mina tankar i ämnet sammanfattas i rapporten "Arbetarlitteraturen och klassamhället" som jag skrivit inom ramen för det fackliga idéinstitutet Katalys projekt om klassanalys som letts av professor Göran Therborn. Ett seminarium om rapporten kan ses här.

Här kan man läsa en intervju med mig om min forskning.

Jag forskar också om klass och tecknade serier. Bland annat har jag publicerat en artikel om klasskildringen i Mats Källblads serieroman Hundra år i samma klass. Den kan läsas härShort description in English:

Main research interests: working-class literature, marxist literary theory, literature and ethnicity, comics, and heavy metal.

Currently, I am mainly working with modern Swedish working-class poetry and working-class comics.

Selected publications in English:

A summary in English of the main argument in my book "Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa" (Imagined Cultural Diversity: Class and Ethnicity in Conteporary Swedish Prose Fiction) can be found here

List of publications