Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Irene Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Prefekt/Universitetslektor Irene Andersson

Namn:Irene Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658175
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C433c, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Irene Andersson

Fil.dr i historia. Universitetslektor i Historia med didaktisk inriktning. Forskning inom genus och fredshistoria. Undervisar på enstaka kurser i historia, inom historievetenskap och lärande och inom utbildningsvetenskap. Samordnare för magister-masterkurser i utbildningsvetenskap. Ledamot av redaktionsrådet för Historisk tidskrift.