Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Appelquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Kommunikatör Sara Appelquist

Namn:Sara Appelquist
E-post:
Telefon: 040-6657819
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sara AppelquistGemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Kommunikatör Sara Appelquist

Namn:Sara Appelquist
E-post:
Telefon: 040-6657819
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sara Appelquist