Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Portland
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Internkommunikation Kommunikatör Johan Portland

Namn:Johan Portland
E-post:
Telefon: 040-6657098
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Portland

Internkommunikatör Kommunikatör med fokus på högskolans internkommunikation, bland annat medarbetarwebben och nyhetsbrevet för medarbetare. Arbetar också som kommunikatör på Odontologiska fakulteten.Short description in English:

Communication Officer Primarily involved with internal communication, employee branding and marketing the Faculty of Odontology.

Master of Science - Media Management; Market Communication
Virginia Commonwealth University