Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Portland
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Internkommunikation Kommunikatör Johan Portland

Namn:Johan Portland
E-post:
Telefon: 040-6657098
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Portland

Kommunikatör och projektledare med särskilt fokus på lärosätets internkommunikation. Fakultetsrepresentant för Odontologiska fakulteten.Short description in English:

Communication Officer with particular focus on projects, internal communication and the Faculty of Odontology.

Master of Science - Media Management; Market Communication Virginia Commonwealth University

https://prezi.com/_t2m0koa9v7i/johan-portland/