Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Bengmark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Odontologi --- Administrativ chef Daniel Bengmark

Namn:Daniel Bengmark
E-post:
Telefon: 040-6658455
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2580, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Bengmark