Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Bengmark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Projektkoordinator Daniel Bengmark

Namn:Daniel Bengmark
E-post:
Telefon: 040-6658455
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2580, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Bengmark

Arbetar vid Universitetskansliet med strategiskt ledningsstöd till dekan och ledningsgrupp vid Odontologiska fakulteten. Koordinerar uppdragsutbildning för Vidareutbildningsnämnden (VUN) samt med verksamhetsplanering samt kvalitetsfrågor inom utbildning på grund- och avancerad nivå för Utbildningsnämnden (UN). Sekreterare i Odontologiska fakultetsstyrelsen.